אודיאוס

עבודה משותפת עם הבמאי אמיר קוסטריצה בהפקת מיצג מים בבוקרשט רומניה.